Selamat Datang Ke Laman Portal

Pusat Pembangunan Bakat & Inovasi

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Piagam Pelanggan

Kami di Pusat Pembangunan Bakat dan Inovasi beriltizam dan berjanji memberi perkhidmatan terbaik dengan:-

1. Menyediakan kursus/latihan yang bersesuaian mengikut keperluan kompetensi untuk pembangunan staf

2. Menyediakan penceramah yang berkelayakan untuk melaksanakan kursus/latihan

3. Memastikan sekurang-kurangnya 50 program/latihan dilaksanakan pada setiap tahun