Selamat Datang Ke Laman Portal

Pusat Pembangunan Bakat & Inovasi

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
MAKLUMAT UMUM ANALISA LATIHAN
61
Bilangan Latihan
57
Bilangan Latihan
96.6%
Bersetuju dengan Program Latihan yang dilaksanakan
29
Penceramah Dalaman
32
Penceramah Luar
29
Latihan Akademik
28
Latihan Bukan Akademik
5,895
Bilangan Responden