Selamat Datang Ke Laman Portal

Pusat Pembangunan Bakat & Inovasi

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
MAKLUMAT UMUM ANALISA LATIHAN

61

Bilangan Latihan

57

Bilangan Latihan

96.6%

Bersetuju dengan Program Latihan yang dilaksanakan

29

Penceramah Dalaman

32

Penceramah Luar

29

Latihan Akademik

28

Latihan Bukan Akademik

5,895

Bilangan Responden