Selamat Datang Ke Laman Portal

Pusat Pembangunan Bakat & Inovasi

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
Penafian

Maklumat di dalam laman web ini dan apa-apa fail yang dikepilkan bersamanya adalah atau mungkin mengandungi maklumat yang sulit. Jika anda sepatutnya bukan merupakan penerima pautan laman web ini, sebarang penggunaan, penyebaran, pergantungan, mengulang hantar, mencetak, atau menyalin laman web ini atau apa-apa fail yang dikepilkan bersamanya adalah tidak dibenarkan. Laman web ini adalah tertakluk kepada hakcipta. Tiada bahagian daripadanya boleh diterbitkan semula, disesuaikan atau dihebahkan tanpa mendapat kebenaran bertulis pemilik hakcipta. Jika anda telah menerima pautan laman web ini kerana kesilapan, sila maklumkan penghantar e-mel ini dengan segera dengan membalas e-mel ini atau melalui telefon dan memadamkan semua salinannya. Pendapat, rumusan dan sebarang maklumat lain di dalam laman web ini yang tidak berkait dengan urusan rasmi Universiti Malaysia Terengganu (UMT) hendaklah difahami sebagai bukan dikeluar atau diperakui oleh mana-mana pihak yang disebut.